Pengertian Daerah Aliran Sungai Menurut Para Ahli & Fungsi– Di wilayah dataran terdapat sebuah daerah ekosistem yang dibatasi topografi, mempunyai saluran tunggal sebagai keluaran air dan merupakan sebuah sistem sungai […]